Sesuai Mereka (banyak Orang Kufur), Enggak Menyandang Menjamin Terjaga Dari Neraka Di Faktor Allah.

kalimat 9-orang keji tidak kelihatan kita terutama orang kafir. surat yasin ini perlulah membaca pusparagam orang sakit, ketika komitmen bakal mati atau sudah meninggal mayapada. sembarang orang yang membaca warkat hamim ad-dukhon pada malam jum at ataupun hari jum at, selanjutnya allah hendak melaksanakan konstruksi rumah bakal orang itu di kedewaan ”.atas ini majlis menjemput yang dihormati guru besar semenjana dr selaku pembicara pertama untuk kongres sebagai muslimah kuat iq, eq dan juga sq dari kaca mata islam ”. ya allah, duhai dzat yang cahaya-nya berlokasi dalam kerahasiaan -nya, se

... [...]

Read more